Testbedrijf

Testbedrijf is uitgever van het onafhankelijke vaktijdschrift Arts, Therapeut en Apotheker.

Arts Therapeut & Apotheker verschijnt zes keer per jaar en heeft twee basiscomponenten:

  1. Wetenschappelijk onderbouwde signalering en beschrijving van niet-reguliere vormen van diagnostiek en therapie. 
  2. Bevordering van de integratie van niet-reguliere benaderingswijzen in de geldende gezondheidszorg.

Arts, Therapeut & Apotheker geeft nu uitdrukkelijk meer redactioneel gewicht aan de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere natuurgeneeskundige benaderingswijzen.

Testbedrijf office

Arts, Therapeut & Apotheker beoogt wetenschappelijke informatie te verstrekken over de meerwaarde van zogenoemde combinatietherapieën: reguliere geneeskunde in combinatie met therapievormen die (nog) niet gangbaar toegepast worden, of omgekeerd. Arts, Therapeut & Apotheker zal meer zijn dan alleen een tijdschrift. Zo wil Arts, Therapeut & Apotheker in de toekomst meer seminars en workshops organiseren. Dat is in onze ogen de manier om mensen te binden en te inspireren. Arts, Therapeut & Apotheker verschijnt tweemaandelijks in Nederland en België.