Lactotripeptiden IPP/VPP bij prehypertensie

Beweging en voeding; hiermee kunnen mensen die tussen een normale en een hoge bloeddruk zitten veel winst behalen. Bij een grote groep mensen komt dit voor, maar een deel weet dit niet.
Een hoognormale bloeddruk wordt geclassificeerd als prehypertensie en is evenzeer een risicofactor gebleken voor hart- en vaatziekten als hypertensie. Tripeptiden uit melk kunnen op een natuurlijke wijze de ontwikkeling van hoge bloeddruk helpen voorkomen bij mensen met prehypertensie.

Meer video's en bestanden op de media-pagina van Springfield.