PNEI-Basis opleiding

Cursus
donderdag 18 januari 2018, 9u00

Deze 18-daagse post-HBO opleiding leert je de basis van de Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie, de wetenschap die zich bezig houdt met de relaties en verbanden tussen gedrag, het brein, het zenuwstelsel, het immuunsysteem en de hormonen. Deze opleiding is door de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) erkend.

Het programma van de PNEI basisopleiding is gebaseerd op de volgende criteria:

  • kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek;
  • aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied;
  • ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk;
  • actuele en gedegen medische kennis met wetenschappelijke referenties, klinisch onderbouwde behandelstrategieën en praktijkgerichte benadering.

Inhoud

De PNEI-Basis bevat 144 contacturen verspreid over 9 blokken van 2 dagen. De zelfstudie uren worden geschat op een gemiddelde van 8-12 uur per week (incl. examenvoorbereiding), afhankelijk van uw voor opleiding en persoonlijke omstandigheden.

Het lesprogramma:

Dag 1 & 2.
Basisprincipes van PNEI: begripsvorming en duiding. Basale breinfuncties, NMDA, ATP en de Selfish Brain Theorie;

Dag 3 & 4.
De functionaliteit van neurotransmitters, toepassing van het Neuro4Profiel, het herkennen van eigenschappen, deficiënties en symptoombeelden, praktische interventies en praktijkvoorbeelden;

Dag 5 & 6.
Voeding: evolutie, macronutriënten, micronutriënten;

Dag 7 & 8.
Orthomoleculaire geneeskunde volgens PNEI: orthomoleculaire basiskennis in de functionele context van methylatie, detoxificatie, neurocommunicatie en immunologie 1;

Dag 9 & 10.
Orthomoleculaire geneeskunde volgens PNEI: orthomoleculaire basiskennis in de functionele context van methylatie, detoxificatie, neurocommunicatie en immunologie 2;

Dag 11 & 12.
Buik-Brein communicatie, het Enteric Nervous System, het microbioom, Gut Associated Lymphoid Tissue (GALT) en het Common Mucosal Immune System (CMIS);

Dag 13 & 14.
Genetica versus epigenetica: transcriptie, methylatie en acetylatie, RNA-interferentie, telomeren en hormesis;

Dag 15 & 16.
Neuro-Endocriene communicatie van de hormonale assen: HPA (stress-as), HPG (gonaden-as) en HPT (schildklier-as). Klinische en biochemische diagnostiek, interpretaties en praktische toepassingen;

Dag 17 & 18.
Microbiologie en basale laboratoriumdiagnostiek. De zin en onzin van klinische testen. Biologie en gedrag: BAS en BIS, traumaverwerking, Felt Sense, sturen en ondersteunen van bewustwordingsprocessen en cognitieve gedragstherapie;

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor iedereen in de gezondheidszorg die op zoek is naar meer inzicht in en begrip van de vele niveaus van het menselijk functioneren. Kortom beroepsbeoefenaars zoals; Natuurgeneeskundigen, PNI-therapeuten, Orthomoleculair geneeskundigen, Mesologen, Neurofeedback professionals, Osteopaten, Artsen, Verpleegkundigen, Psychologen, Fysiotherapeuten, Personal trainers, en Performance coaches.

Wanneer je de PNEI-Basis én de PNEI-Ortho opleiding opleiding met goed gevolg hebt afgerond, en tevens in het bezit bent van een CPION of SNRO erkent diploma Medische Basiskennis (MBK), kun je je als therapeut aansluiten bij de beroepsvereniging MBOG.

De PNEI-Ortho opleiding en PNEI-Basis opleiding zijn bij CellCare Academy te volgen. Een CPION/SNRO erkende opleiding Medische Basiskennis (MBK) is bij verschillende opleidingsinstituten in Nederland te volgen.

Lesmateriaal

Het PNEI-Basis lesmateriaal bestaat uit een lesboek met referenties en hand-outs van de dagelijkse presentaties.

Kosten

De prijs van deze 18-daagse opleiding bedraagt € 2900,- (excl. 21% BTW).
U kunt op twee manieren betalen: 

1. U ontvangt € 200,- (excl. BTW) korting bij een betaling in een keer.
2. U betaald het gehele bedrag in 9 maandelijkse termijnen via een automatische incasso.

  • De kosten voor het theorie en praktijkexamen bedragen samen € 275,- (excl. 21% BTW).
  • Beroepskosten die gemaakt worden voor scholing zijn aftrekbaar van de belasting.
  • Na inschrijving dient de annulering per mail plaats te vinden, voor de annuleringskosten zie de algemene voorwaarden.

Accreditatie

De opleiding wordt als bijscholing geaccrediteerd door de MBOG, KTNO, VBAG, BATC, NVST & LVNG.

Examen

De verworven competenties en inzichten zullen worden getoetst met een theorie- en een praktijkexamen. Deelname aan het examen kan geschieden indien men in het bezit is van een CPION/SNRO erkend diploma HBO medische basiskennis en indien men tenminste 90% van de contacturen heeft bijgewoond. Wanneer een cijfer is behaald van 6.0 of hoger kan deelname aan het praktijkexamen plaatsvinden.

Data en inschrijven

De dagen waarop de PNEI-Basis opleiding, in ons opleidingscentrum te Putten wordt gegeven:

Dag 1 + 218 & 19 januari 2018
Dag 3 + 415 & 16 februari 2018
Dag 5 + 615 & 16 maart 2018
Dag 7 + 812 & 13 april 2018
Dag 9 + 1017 & 18 mei 2018
Dag 11 + 1214 & 15 juni 2018
Dag 13 + 1405 & 06 juli 2018
Dag 15 + 1620 & 21 september 2018
Dag 17 + 1811 & 12 oktober 2018

Inschrijven voor de PNEI-Basis opleiding kan hier.