PNEI-Advanced opleiding

Cursus
donderdag 13 september 2018, 9u00

Deze 18-daagse vervolgopleiding van de PNEI-Basis geeft een verdere verdieping van het medisch denken en handelen, waarbij de mechanismen die aan de basis staan van een goede gezondheid grondiger worden bestudeerd.
De verstoring van deze mechanismen zullen worden geanalyseerd aan de hand van wetenschappelijke bevindingen. Met behulp van diagnostische instrumenten worden zowel persoonsgebonden als protocollaire behandelingen opgesteld. Hierbij staan biochemie, micronutriëntenstatus en neurotransmitter-productiecapaciteit centraal.

Je leert als student te handelen vanuit een probleemstelling, bronnenonderzoek en wetenschappelijk onderzoek (evidence based en best practice). Tevens voer je praktijkgericht onderzoek uit en reflecteer je op de beroepspraktijk ten behoeve van kennisontwikkeling rondom je eigen beroep en draag je bij aan onderzoek van derden met betrekking tot ontwikkelingen in de PNEI. Daarbij zal je in staat worden gesteld om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek, bestaande uit leken en (para)medici.

Voor wie

Cursisten die met succes de PNEI-Basis opleiding hebben afgerond. Artsen en therapeuten met meerdere jaren praktijkervaring, die aantoonbaar beschikken over soortgelijke kennis als in de PNEI-Basis en die hebben deelgenomen aan de Masterclass Neurotransmitters. Deelnemers die niet eerder de PNEI-Basis hebben afgerond, kunnen deelnemen aan de PNEI-Advanced na een persoonlijk gesprek met de docenten.

Inhoud

Deze PNEI-Advanced bevat 144 contacturen verspreid over 9 blokken van 2 dagen bij CellCare Academy in Putten. 

De volgende onderwerpen zullen uitgebreid behandeld worden:

 • De oestrogene versus androgene programmering, met speciale aandacht voor geslacht specifieke geneeskunde;
 • De mens en zijn verouderingsproces als gevolg van oxidatieve stress, immunologische risicoprofielen en evolutionaire gewenning; 
 • Het zelfzuchtige immuunsysteem als zesde zintuig versus strategieën ter behoud van een goede afweercompetentie;
 • De fysiologie van wondheling en resoleomics; werkingsmechanisme achter laaggradige ontstekingen, auto-immuunziekten en ontstekingsziekten; 
 • Breingerelateerde aandoeningen, variërend van ontwikkelingsstoornissen en autisme bij kinderen tot aan neurodegeneratieve aandoeningen en de ziekte van Alzheimer, en daar tussenin psychiatrische aandoeningen als schizofrenie;
 • Wetenschappelijke methodieken en evidence-based medicine: risicobepaling, de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek, vragenlijsten en testen.

Wil je eerst meer informatie krijgen over de PNEI-Advanced opleiding alvorens in te schrijven, neem dan contact op met CellCare Academy, 0341-743993.

Lesmateriaal

PNEI-Advanced lesmateriaal bestaat uit hand-outs van
de dagelijkse presentaties.

Voorwaarden

Om deel te mogen nemen aan de PNEI-Advanced zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Je moet het examen van de PNEI-Basis met een goed gevolg afgerond hebben.
 • Artsen en therapeuten met meerdere jaren praktijkervaring, die aantoonbaar beschikken over soortgelijke kennis als in de PNEI-Basis en de Masterclass Neurotransmitters hebben gevolgd.
 • Deelnemers die niet eerder de PNEI-Basis hebben afgerond kunnen deelnemen aan de PNEI Advanced na een persoonlijk gesprek met de docenten.

Kosten

 • De prijs van deze 18-daagse opleiding bedraagt € 2.900,- (excl. 21% BTW).
 • U kunt op twee manieren betalen:
  1. U ontvangt € 200,- (excl. BTW) korting bij een betaling in een keer.
  2. U betaald het gehele bedrag in 9 maandelijkse termijnen via een automatische incasso.
 • Beroepskosten die gemaakt worden voor scholing zijn aftrekbaar van de belasting.
 • Na inschrijving dient de annulering per mail plaats te vinden, voor de annuleringskosten zie de Algemene Voorwaarden.

Examen

Het examen bestaat uit een te volbrengen presentatie in het Engels of Nederlands met referenties (PubMed ID en publicatiedatum vanaf 2005).

Accreditatie

Deze opleiding is als bijscholing geaccrediteerd door MBOG, VBAG, BATC, NVST & LVNG.

Data en inschrijven

De dagen waarop de PNEI-Advanced opleiding, in ons opleidingscentrum te Putten wordt gehouden:        

Dag 1 + 213 & 14 september 2018
Dag 3 + 404 & 05 oktober 2018
Dag 5 + 601 & 02 november 2018
Dag 7 + 806 & 07 december 2018
Dag 9 + 1010 & 11 januari 2019
Dag 11 + 1207 & 08 februari 219
Dag 13 + 1414 & 15 maart 2019
Dag 15 + 1611 & 12 april 2019
Dag 17 + 1809 & 10 mei 2019

Om u in te schrijven voor de PNEI-Advanced opleiding klikt u hier.