Goedaardige Vrouwenkwalen, samen lossen we ze op?

Congres
zaterdag 20 mei 2017, 9u30 tot 18u00

De NVF = Nederlandse Vereniging van Fytotherapie, organiseert op zaterdag 20 mei een congres over vrouwenkwalen en Fytotherapie. “Goedaardige Vrouwenkwalen. Samen lossen we ze op?”

De NVF wil met dit congres bruggen bouwen tussen westerse en oosterse geneeskunde en tussen alle betrokkenen in de fytotherapie. Het veld is groot en heeft verbinding nodig.

Prof Dr Rob Verpoorte (Leiden) houdt een pleidooi om te kijken naar de traditie, vooral ook in het Oosten. Hij wijst op het feit, dat wij in het Westen kunnen leren van de Chinese traditionele geneeskunde. Hij stelt, dat samenwerking noodzaak is en dat een onderwerp als “vrouwenkwalen” in de chinese traditie al zeer lang oplossingen biedt en dat in vele landen de wetenschappers, die brug slaan. Hij ziet toekomst voor jongeren en verwacht ook innovatie uit de hoek van de natuur, indien we complexiteit aanvaarden en bewijzen . Dit laatste is mogelijk via de systeembiologie.

Prof Marlies Bongers en haar collega Dr Peggy Geomini belichten de noodzaak om vrouwen te helpen, want veel vrouwenproblemen – waar nog steeds een taboe op rust - kunnen worden voorkomen en worden opgelost.

Martine Cornelissen, die iedereen in de TCM wereld kent vanwege haar specialisatie over Vrouwenkwalen, zal dan ook dit verhaal praktisch en educatief verduidelijken vanuit de Chinese Geneeskunde.

Mevr Havenith, gynaecologe en Kim van Wetten, arts spreken vanuit hun ervaring en bewezen mogelijkheden en ook vanuit aangepaste voeding. Immers, kan het leven van 1 miljoen vrouwen in Nederland verbeterd worden? Veel vrouwen durven niet te praten over vrouwenkwalen, die teveel als “het hoort erbij” gezien worden. Goedaardige vrouwenkwalen kosten onze maatschappij veel geld, ziekteverzuim en ook een slecht humeur. Kan dit verbeteren? 

De NVF wil op haar jaarlijkse Congres dit thema belichten vanuit verschillende wetenschappelijke en ervaringsstandpunten, en vanuit de mogelijkheden met kruiden, leefstijl en voeding.

Naast een meta-analyse over cimicifuga en vitex agnus castus zal er ook gesproken worden over deze monografiën, zoals die in de ESCOP beschreven staan en te lezen zijn.

In bijlage het programma, meer informatie over de sprekers en de uitnodiging. Accreditatie is aangevraagd bij KNMP, KNMG, AVIG, NWP, ZHONG, NVA, NAAV, MBOG, VBAG en BATC.