3-Daagse Masterclass Autisme & aanverwante aandoeningen

Cursus
woensdag 20 juni 2018, 9u30 tot vrijdag 22 juni 2018, 16u30

Wanneer het ontwikkelende brein van een kind geconfronteerd wordt met een combinatie van belastende factoren kan de uitwerking op perceptie, denkvermogen, stemming en gedrag ernstige vormen aannemen. De gevolgen daarvan uiten zich voor ieder kind op een unieke manier.

Deze masterclass deelt een vooruitstrevende kijk op het autistisch spectrum en aanverwante aandoeningen. Bijna 20 jaar ervaring in het behandelen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen leert ons dat belangrijke oorzaken gevonden worden in metabole verstoringen, die met gerichte interventies kunnen worden hersteld. Hiermee wordt niet gezegd dat iedere ontwikkelingsstoornis te genezen is, maar wel dat de kwaliteit van leven en het functioneren duidelijk positief te beïnvloeden is.

Welke invloed heeft de darm op het ontwikkelende brein? Als er nagenoeg altijd sprake blijkt van een slechte spijsvertering en een verstoorde micronutriënten opname. Speelt de gut-brain-immune-as een doorslaggevende rol? Welke rol speelt het voedingspatroon? Welke diagnostische stappen kunnen worden gezet om inzicht te krijgen in relevante ontregelde metabole routes?

Uit inzichten vanuit de klinische Psychoneuroendocrinoimmunologie en recente ontwikkelingen uit Nutrigenomics en Physiogenomics blijkt dat er vaak meerdere metabole routes zijn aangedaan, zowel gerelateerd aan het immuunsysteem, methylering, ontstekingsgevoeligheid, bloedsuikerregulatie, het cytochroom P450 systeem, de glutathion productie en meer. ‘Er valt dus niet één specifiek gen aan te wijzen dat autisme, of een andere ontwikkelingsstoornis veroorzaakt, het is een combinatie van factoren.’

Het autistisch spectrum blijkt een multifactorieel syndroom dat uitsluitend effectief te ondersteunen is middels een integratieve en epigenetische benadering.

Voor wie

Deze 3-daagse masterclass is bedoeld voor alle behandelaars en praktijkhouders met een (para)medische opleiding, die meer te weten willen komen over de betrokken mechanismen bij autisme spectrum stoornissen en aanverwante aandoeningen.
De masterclass is dus geschikt voor alle enthousiaste beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, die op zoek zijn naar meer inzicht in- en behandelstrategieën bij bovengenoemde ontwikkelingsstoornissen.

Inhoud

In deze praktische 3-daagse masterclass leer je als behandelaar het patroon van onderliggende metabole dysfuncties herkennen, die een belangrijke rol spelen in het autistisch spectrum. Deze mechanismen kunnen ook betrokken zijn bij aanverwante beelden die buiten het autistisch spectrum vallen, zoals bijvoorbeeld ADHD, maar daar een gunstiger verloop van het ontwikkelingsbeeld laten zien.

Dag 1.
De autisme hypothese. Kenmerken van verschillende ontwikkelingsstoornissen. Oorzaken en epigenetische invloeden. De Gut-Brain-Immune as.

Dag 2.
Detoxificatie en methylering. Nutrigenomics. Voeding strategieën. Diagnostische tools.

Dag 3.
Epigenetische herstelprogramma’s. Orthomoleculaire interventies. Casuïstiek.

Kosten

De deelnamekosten aan deze 3-daagse masterclass bedragen € 405,- (excl. BTW).
Koffie, thee, fruit, lunch of diner en lesmateriaal zijn hierbij inbegrepen.

Data & Inschrijven

Dag 1: 9:30 - 16:30 uur20 juni 2018De autisme hypothese. Kenmerken van verschillende ontwikkelingsstoornissen. Oorzaken en epigenetische invloeden. De Gut-Brain-Immune as.
Dag 2: 9:30 - 16:30 uur21 juni 2018Detoxificatie en methylering. Nutrigenomics. Voeding strategieën. Diagnostische tools.
Dag 3: 9:30 - 16:30 uur22 juni 2018Epigenetische herstelprogramma’s. Orthomoleculaire interventies. Casuïstiek.

Inschrijven voor deze driedaagse masterclass kan hier.

Accreditatie

Deze masterclass is geaccrediteerd door de MBOG, VBAG, BATC, NVST & LVNG.